We komen om klokslag 09.00 uur aan bij Innove, een nascholingscentrum voor leraren in Estland. Helena Karu-Baher geeft een overzicht van wat men voor heeft op gebied van teachertraining. Ze legt uit dat docenten & schoolleiding moeite hebben met de ontwikkeling van het lerarenberoep. Vooral schoolleiders hebben hiervan last, het land is kleiner en kent slecht weinig groeimogelijkheden. Schoolleiders krijgen het er vooral van langs. Ze weten niet hoe leraren te ontwikkelen en als leider innoveren ze te weinig. Wie in Estland schoolleider wordt blijft dat vaak tot zijn pensioen.
Leraren worden universitair opgeleid. Dat gebeurt in Talinn & Tartu.

Historisch besef in Estland is enorm! 

Estland in cijfers 

143.700 leerlingen en 14.500 leraren.
1 leraar op 10 leerlingen, er zijn veel parttimers met name bij de beroepsopleidingen. Er zijn te weinig leraren voor First Grade en het Gymnasium. Leraren hebben in Estland een gemiddeld inkomen, op het platteland kan men er zeer goed van leven. Net als in Nederland is het salaris onderwerp van gesprek. Het beroep leraar is niet erg gewild. Lerarenopleidingen hebben geen toezicht op de stage van leraren. Men wil dat verbeteren. Meer cijfers vond ik op deze pagina.

De leraar als professional in Estland

  • Ontwikkeling en verbetering van het beroep leraar
  • Leraren- en schoolleider-programma ter professionalisering van de school, vooral gericht op beter leidinggeven, mentorschap en samenwerking met name op het gebied van techniek voor feedback en ondersteuning. Hier hoort ook leren van andere landen bij.

Hoe verloopt de professionalisering van leraren?
Op nationaal niveau worden opleidingen en diploma’s geregeld.
Er is een professionele competentie-beschrijving met standaard. Er komt een portfolio met hun activiteiten.
Een in-service-systeem voor training helpt de competenties verder te ontwikkelen. Het Europees ontwikkelingsfonds spendeert veel geld aan de volgende twee programma’s in Estland.

Bij de bijeenkomsten is men niet genegen te komen voor cursussen, meer werkt men aan houding en techniek verandering. Men kijkt middels training meer naar hoe beter les te geven met activerende lesvormen.
Bijzonder is dat de Estse leraren naar Nederland en Finland gaan om te zien hoe men actiever kan laten leren. In 2018 was de opbrengst uitstekend. Ruim 80% van de scholen doet mee aan het programma ter verbetering van het onderwijs. Het loopt zeer slecht met de deelname van de schoolleiders.

E-ESTONIA CENTER rondleiding door Karli Suvisild

Estland wil graag het Europese innovatiecentrum zijn. Daarom is het als e-burger mogelijk om documenten - inclusief wetten - digitaal te ondertekenen, zelfs vindt men dat internet een grondrecht is. Wij staan voor de E-estonia showroom om te kijken hoe de Esten dat doen.

In Estland zijn alle online diensten aangesloten op één overheidsportal. Belastingaangifte doen duurt slechts enkele minuten en gebeurt volledig online. “Alleen voor trouwen, scheiden en je huis verkopen mag je in een andere sfeer komen zegt Karli Suvisild van het prachtige bezoekerscentrum e-Estonia.

Hij laat zonder problemen zijn persoonsgegevens uit het elektronisch patiëntendossier zien: paspoort en ID-kaart, burgerlijke staat, medische gegevens. Moet je in Nederland voor komen, daar liep dat stuk op privacy bezwaren. Bang voor de Poetin hackers lijken de Esten niet. “Grote bedrijven als Facebook en Google hebben heel veel informatie over ons, net als de overheid die al heeft. In Tallinn zit ook het cybersecurity centrum van de NAVO en het IT-centrum van de Europese Unie. “Het digitale overheidssysteem lijkt op een spinnenweb. Een van de slides is een overzichtelijk spinnenweb”. De informatie komt uit duizenden databases die met elkaar verbonden zijn. In een mooi boekje lees ik dat Estland graag veel virtuele burgers wil hebben. Zo maak je een klein land groot.
Door de verregaande digitalisering lijkt het land een aantrekkelijke plek te zijn voor startende ondernemers. Per hoofd van de bevolking kent Estland zeer veel startups (o.a. Skype komt hier vandaan). Met je e-residentiekaart van € 100,- kun je als buitenlander hier makkelijk een bedrijf opzetten in Estland. Alles uiteraard volledig online. Zo’n digitaal burgerschap kan iedereen ter wereld aanvragen. Na een screening kunnen ’e-burgers’ bij hun de Estse ambassade een ID-pas ophalen. Deze e-burgers hebben al veel bedrijfjes opgezet en betalen belasting. “We willen graag 10 miljoen virtuele burgers in 2025. Interessant voor een land van maar 1,3 miljoen inwoners”, zegt de woordvoerder van het programma. Ergens lees ik dat men in 2025 10 miljoen e-residents wil hebben. Of dat gaat lukken valt nog te bezien. Tot nu hebben ca. 25.000 buitenlanders zich bij de gemeenschap aangepast.
Als we de deur uitgaan passeer ik de tekst: Welcome in e-estonia.
Het valt op hoe open Karli is, hij logt in op zijn persoonlijk portaal van zijn elektronisch patiëntendossier en laat de notariële akte zien van zijn woning.